Giao 11.627.400 m2 đất tại huyện Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột cho Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần

Ngày 01/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3206/QĐ- UBND về việc giao 11.627.400 m2 đất tại huyện Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột cho Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần để sử dụng vào mục đích lòng hồ Thủy điện Srêpốk 3.

Tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019 tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 8944/KH-UBND, ngày 31/10/2019 về việc tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019 tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3117/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019 về việc ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia huyện Buôn Đôn, khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3173/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia huyện Buôn Đôn, khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023.

Cam kết bố trí vốn đối ứng cho thời gian gia hạn dự án VnSAT

Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8881/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 7906/BNN-HTQT ngày 21/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cam kết bố trí vốn đối ứng cho thời gian gia hạn dự án VnSAT.

Hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8940/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4541/LĐTBXH-TE ngày 24/10/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã.

Rà soát nhu cầu cần được vận động tài trợ tại địa phương trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8925/UBND-NN&MT, gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 231/CV-QPT ngày 23/10/2019 của Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai về đề nghị rà soát nhu cầu cần được vận động tài trợ tại địa phương trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai.

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT- BKHĐT ngày 27/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8860/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT- BKHĐT ngày 27/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT năm 2019

Ngày 31/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3186/QĐ- UBND về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế năm 2019.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Ngày 29/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung danh mục công trình cải tạo Hội trường

Ngày 29/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3154/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình cải tạo Hội trường cũ thành Hội trường xét xử án hôn nhân gia đình và người chưa thành niên của Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Giao đất xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường Đoàn Kết

Ngày 29/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3156/QĐ-UBND về việc giao 1.487,5m2 đất tại phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ cho Công an tỉnh Đắk Lắk để xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường Đoàn Kết.

Chương trình phối hợp giáo dục an toàn giao thông học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024

Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở GD-ĐT vừa ban hành Chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024. Đây là chương trình nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên.

Triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8842/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL, ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020, Công văn số 8032/BNN-TCTL, ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo định kỳ công tác nước sạch nông thôn, Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp.

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8868/UBND-NC gửi Thanh tra tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 1844/TTCP-CLKHTT ngày 16/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8856/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 11691/BTC-TCQT ngày 02/10/2019 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột (DL01).

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột (DL01) thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” (PRI – CHP).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Buôn Tung, hạng mục: Xử lý thấm đập đất và sửa chữa cống, xã Buôn Triết, huyện Lắk

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3152/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Buôn Tung, hạng mục: Xử lý thấm đập đất và sửa chữa cống, xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Giao đất tại phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ cho Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3156/QĐ-UBND, về việc giao 1.487,5 m2 đất tại phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ cho Công an tỉnh Đắk Lắk để xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường Đoàn Kết.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông – Krông Pắc, hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc, sân, cổng, tường rào.

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3131/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông – Krông Pắc, hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc, sân, cổng, tường rào.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này