Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1487/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 797/HĐDT14 ngày 19/02/2019 của Hội đồng dân tộc – Quốc hội khóa XIV về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham mưu Báo cáo số 09/BC-BTTTT ngày 19/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1467/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Báo cáo số 09/BC-BTTTT ngày 19/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2018.

Quản lý, bảo trì các cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1450/UBND-CN về việc quản lý, bảo trì các cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1434/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019.

Phối hợp, tham gia Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1427/UBND-KGVX về việc phối hợp, tham gia Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Tổ chức Hội thảo Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1408/KH-UBND, ngày 22/2/2019 về việc tổ chức Hội thảo Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 79-HD/BTGTU, ngày 21/2/2019 nhằm tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2019.

Kiểm tra chương trình phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị thông minh

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1400/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Công văn số 07/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 15/02/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc kiểm tra chương trình phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị thông minh.

Ngày 20/02/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 367/QĐ- UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1403/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 862/BNN-KTHT, ngày 14/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện kiến nghị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1367/UBND-KGVX về việc thực hiện Báo cáo số 38/BC-TƯHCTĐ ngày 29/01/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2008-2018.

Tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1378/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tổng kết thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1371/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 370/KH-BTP ngày 29/01/2019 của Bộ Tư pháp về tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND, ngày 22/02/2019 về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 19/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-BCĐCQĐT, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Triển khai Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng

Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1347/UBND – CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Triển khai Quyết định số 06/2019/QĐ- TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1389/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 06/2019/QĐ- TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Triển khai Quyết định số 172/QĐ- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1392/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 172/QĐ- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025".

Triển khai Quyết định số 182/QĐ- TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1391/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 182/QĐ- TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

Triển khai Quyết định số 173/QĐ- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1375/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 173/QĐ- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này