Mời tham dự Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, quy mô 32 gian hàng tiêu chuẩn. Thời gian dự kiến từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2019 tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Chương trình của UBND tỉnh về thưc hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 phê duyệt Chương trình của UBND tỉnh về thưc hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi.

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2373/UBND - KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên toàn quốc.

Chuyển đổi dữ liệu đăng ký HTX vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã

Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2385/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1698/BKHĐT– ĐKKD ngày 19/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 27/3/2019 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 53/TB-VPUBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025”

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND, ngày 28/3/2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VI và Chiến dịch “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2019

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2316/KH-UBND về tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VI và Chiến dịch “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2019.

Báo cáo về chính sách phân luồng sau giáo dục THCS tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2018 tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 77/BC-UBND về tình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục THCS tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2018 tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 73/BC-UBND về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Triển khai Công văn đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2312/UBND-TH, về việc triển khai thực hiện Công văn số 54/CP-QHQT ngày 06/3/2019 của Chính phủ về đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Triển khai Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2311/UBND – KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2360/UBND – KSTTHC gửi Sở Nội vụ về thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Xây dựng đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn vay WB

Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2334/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 1882/BNN- HTQT ngày 18/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn vay WB.

Quy định công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới

Ngày 25/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 639/QĐ- UBND về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019- 2020.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và UBND cấp huyện, cấp xã

Ngày 26/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 657/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2323/KH-UBND, ngày 25/3/2019 về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 629/QĐ-UBND, ngày 22/3/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Triển khai Công văn số 2024/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2325/UBND-NC gửi các Sở, ngành, địa phương của tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 2024/VPCP-V.I ngày 14/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành án hành chính.

Nhằm khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này