Thực hiện Công văn số 46/BTP-PBGDPL ngày 04/01/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 459/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Công văn số 46/BTP-PBGDPL ngày 04/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Triển khai các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 435/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên về việc triển khai Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi thi tốt ngiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên và Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thực hiện chương trình 135 năm 2019.

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 462/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 29/UBDT-VP135 ngày 09/01/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chương trình 135 năm 2019.

Triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 440/UBND-CN, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Triển khai Quyết định số 1431/QĐ- TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 325/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 4425/BTTTT-TCCB ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ- TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh

Ngày 14/01/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ- UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Công văn số 208/UBND-TH, ngày 9/1/2019 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 82/BC-HĐND của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 185/UBND-TH, ngày 8/1/2019 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 82/BC-HĐND, 02/11/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Rà soát, báo cáo các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 309/UBND-TH, ngày 11/1/2019 về việc rà soát, báo cáo các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2019.

Thông cáo báo chí Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 sẽ được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 09/3 đến ngày 16/3/2019, với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung.

Triển khai Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 261/UBND – KT gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Quyết định giao biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 09/01/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ- UBND về việc giao biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Triển khai Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 311/UBND – KGVX gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quý I năm 2019

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 291/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quý I năm 2019.

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 243/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 16500/BTC-CST ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Triển khai thực hiện Quyết định của Trung ương.

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 223/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 212/UBND-KT về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 231/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:

Triển khai một số văn bản của Trung ương.

Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 197/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, Công văn số 1574/TT-VP ngày 24/12/2018 của Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo ban hành Quyết định số 5016/QĐ-BNN-TT ngày 21/12/2018.

Triển khai văn bản của Bộ Xây dựng.

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 286/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện triển khai các văn bản của Bộ Xây dựng, gồm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này