Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
18286 kết quả được tìm thấy
 
Quyết định Về việc thu hồi 22.488,5m2 đất của Công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên; giao 22.488,5m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 18/11/2020

Ngày hiệu lực: 18/11/2020

Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 721

Ngày ban hành: 18/11/2020

Ngày hiệu lực: 18/11/2020

V/v cung cấp thông tin về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Ea H'Leo 1

Ngày ban hành: 18/11/2020

Ngày hiệu lực:

Quyết định Về việc cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 771,1 m2 đất xây dựng trụ sở cơ quan; 162 m2 đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; 730,7 m2 đất trồng cây lâu năm; 87,5 m2 đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại nông thôn và 747,8 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất giao thông để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 17/11/2020

Ngày hiệu lực: 17/11/2020

V/v phê duyệt bổ sung Danh mục công trình đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cư Kuin

Ngày ban hành: 17/11/2020

Ngày hiệu lực: 17/11/2020

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Krông Năng

Ngày ban hành: 16/11/2020

Ngày hiệu lực: 16/11/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 16/11/2020

Ngày hiệu lực: 16/11/2020

Quyết định Về việc thu hồi 23.186,8m2 đất của Công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên; giao 23.186,8m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 16/11/2020

Ngày hiệu lực: 16/11/2020

V/v triển hai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, ngày 09/11/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 16/11/2020

Ngày hiệu lực: 16/11/2020

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 13/11/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 13/11/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc,thiết bị thuộc dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 12/11/2020

Ngày hiệu lực: 12/11/2020

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc,thiết bị thuộc dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 12/11/2020

Ngày hiệu lực: 12/11/2020

Quyết định về việc thu hồi 31.634,6m2 đất tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar của Công ty cổ phần Vinamit; giao diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Ea Kar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 12/11/2020

Ngày hiệu lực: 12/11/2020

Thông báo về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai

Ngày ban hành: 12/11/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 10/11/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng

Ngày ban hành: 09/11/2020

Ngày hiệu lực: 09/11/2020

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, năm 2021 - 2022

Ngày ban hành: 06/11/2020

Ngày hiệu lực: 06/11/2020

V/v triển khai Quyết định số 2825/QĐ-BCT ngày 03/11/2020 của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 06/11/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 05/11/2020

Ngày hiệu lực: 05/11/2020

v/v xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích danh lam thắng cảnh tháng Sơn Long, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 05/11/2020

Ngày hiệu lực: 05/11/2020

Quyết định Về việc cho Công ty cổ phần cà phê Phước An thuê 105.276,5 m2 đất tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm)

Ngày ban hành: 05/11/2020

Ngày hiệu lực: 05/11/2020

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 04/11/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 04/11/2020

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT

Ngày ban hành: 04/11/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 134/QĐ-UB ngày 17/01/2002 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày hiệu lực: 03/11/2020

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2506/QĐ-UB ngày 09/10/2000 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày hiệu lực: 03/11/2020

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra hoạt động hai Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước huyện Ea Kar và huyện M' Drắk

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

Ngày ban hành: 02/11/2020

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cho phép Công ty TNHH Kim khi Nhân Tín gia hạn sử dụng đối với 14.569,8m2 đất tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích văn phòng làm việc, kho chứa hàng làm dịch vụ lắp ráp nhà xưởng

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 30/10/2020

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Về việc cho Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi thuê 24.342,7 m 2 đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Về việc thu hồi 7.950,8m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (trước đây là chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk - Nông trường 30/4); giao diện tích đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk quản lý

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

V/v triển khai Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 28/10/2020

Ngày hiệu lực:

V/v miễn cước vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào miền Trung

Ngày ban hành: 28/10/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 28/10/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch, Hòa giải thương mại, Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 28/10/2020

Ngày hiệu lực: 28/10/2020

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 28/10/2020

Ngày hiệu lực: 28/10/2020

Về việc cho Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết thuê 12.610,6m 2 đất tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy chế biến cà phê tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar

Ngày ban hành: 27/10/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc điều chỉnh diện tích đất UBND tỉnh giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo (trước đây là Phòng Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Ea H’leo) tại Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Ngày ban hành: 27/10/2020

Ngày hiệu lực: 27/10/2020

Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Nhân Phát thuê 7.570,7m 2 đất tại xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Chợ xã Ea H’đing

Ngày ban hành: 26/10/2020

Ngày hiệu lực: 26/10/2020

V/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 23/10/2020

Ngày hiệu lực:

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 23/10/2020

Ngày hiệu lực: 23/10/2020

V/v ban hành Kế hoạch tổng kết tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn từ năm 2005 đến năm 2020

Ngày ban hành: 23/10/2020

Ngày hiệu lực: 23/10/2020

V/v triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 21/10/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 16/10/2020

Ngày hiệu lực: 16/10/2020

Điều chỉnh mức thu phí thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày ban hành: 14/10/2020

Ngày hiệu lực: 14/10/2020

Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đắk Lắk thực hiện chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Ngày ban hành: 13/10/2020

Ngày hiệu lực: 13/10/2020

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này