Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
21094 kết quả được tìm thấy
 
Việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 25/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 24/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 24/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất do UBND huyện Krông Năng lập đối với diện tích 19,33 ha đất tại xã Phú Lộc và xã Ea Hồ, huyện Krông Năng

Ngày ban hành: 24/04/2024

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch Xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2024 - 2030 (ks

Ngày ban hành: 23/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trạm biến áp 110kV Lắk và đấu nối”

Ngày ban hành: 23/04/2024

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trạm trộn bê tông tươi và bê tông nhựa nóng Thịnh Ngân” tại Cụm Công nghiệp M’Đrắk, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 23/04/2024

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024 (Ngày 10 tháng 10) (ks)

Ngày ban hành: 22/04/2024

Ngày hiệu lực:

Thông tin về tình hình ở Trung Đông

Ngày ban hành: 22/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 23/2024/TT-BTC ngày 12/4/2024 của Bộ Tài chính (KS)

Ngày ban hành: 22/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai Văn bản của Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 22/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v tình hình hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 22/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, ngày 16/4/2024 của Chính phủ

Ngày ban hành: 19/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 19/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 12/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 19/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán thiếu nước trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 19/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Ngày ban hành: 17/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực y tế

Ngày ban hành: 17/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư Kuin

Ngày ban hành: 17/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mầm non Tuổi Thơ với diện tích 7.617,1 m2 đất tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 17/04/2024

Ngày hiệu lực:

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh Đắk Lắk Quý I năm 2024

Ngày ban hành: 16/04/2024

Ngày hiệu lực:

Hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

Ngày ban hành: 16/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mầm non Tuổi Hồng với diện tích 3.669 m2 đất tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 16/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ (ks)

Ngày ban hành: 15/04/2024

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Ngày ban hành: 12/04/2024

Ngày hiệu lực:

Giám sát việc thực hiện tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 11/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 11/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc thu hồi 1.663.929m2 đất tại xã Ea M’Doal, huyện M’Drắk của Công ty TNHH MTV cà phê 715C; giao 1.663.929m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện M’Drắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 11/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 06/2024/TT-BCT ngày 04/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công thương (KS)

Ngày ban hành: 10/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (ks)

Ngày ban hành: 10/04/2024

Ngày hiệu lực:

Dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học năm 2024

Ngày ban hành: 10/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v chương trình khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em năm 2024

Ngày ban hành: 10/04/2024

Ngày hiệu lực:

Ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024

Ngày ban hành: 10/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày ban hành: 10/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 10/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai Nghị quyết số 40/NQ-CP và Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ

Ngày ban hành: 09/04/2024

Ngày hiệu lực:

Sửa đổi bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 09/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 09/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc

Ngày ban hành: 09/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v tham dự Lễ hội Sâm và hương liệu, dược liệu Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 08/04/2024

Ngày hiệu lực:

Triển khai thi hành Luật Viễn Thông

Ngày ban hành: 08/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày ban hành: 08/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc điều chỉnh diện tích đất quy định tại Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh; cho Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim thuê 25.535,9m2 đất tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp

Ngày ban hành: 08/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày ban hành: 08/04/2024

Ngày hiệu lực:

Công điện về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại

Ngày ban hành: 08/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v đính chính Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (ks)

Ngày ban hành: 05/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Văn bản của Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 05/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 01/4/2024

Ngày ban hành: 05/04/2024

Ngày hiệu lực:

Về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai - Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu cà phê Tây nguyên

Ngày ban hành: 04/04/2024

Ngày hiệu lực:

V/v quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 04/04/2024

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready