Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
17500 kết quả được tìm thấy
 
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg, ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Ngày ban hành: 08/04/2020

Ngày hiệu lực: 08/04/2020

V/v triển khai hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 08/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v xây dựng văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh

Ngày ban hành: 08/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 06/2020/TT- BTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 08/04/2020

Ngày hiệu lực:

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

Ngày ban hành: 08/04/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực: 07/04/2020

Về việc cho Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi thuê 82.910 m 2 đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc, sân phơi, kho sản phẩm và nhà máy chế biến

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực: 07/04/2020

Về việc cho phép Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà chuyển mục đích sử dụng 1.164,5 m 2 đất tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) và cho Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà thuê diện tích đất nêu trên để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Hà

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực: 07/04/2020

Về việc phê duyệt bổ sung Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (vay vốn KfW) tại các xã Ea Nam, Ea Khal và Ea H’leo, huyện Ea H’leo vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ea H’leo

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực: 07/04/2020

Về việc thu hồi 1.531m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Ral Buôn Hồ (nay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Ral Bắc Đắk Lắk); giao diện tích nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H'leo quản lý

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực: 07/04/2020

Về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực:

V.v đẩy mạnh hoạt đông hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v xử lý Báo cáo số 218/BC-PTTH của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cho phép Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông chuyển sang thuê đất đối với 1.435,7m 2 đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ (trụ sở làm việc)

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực: 06/04/2020

Về việc cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng 8.262m 2 đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực: 06/04/2020

Kết quả thực hiện Chƣơng trình Giảm nghèo bền vững năm 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965--1975), huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v các hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

Tiếp nhận, vận chuyển và cách ly công dân tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v đính chính Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các văn bản Trung ương

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v lập danh sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các nội dung có liên quan về công tác cán bộ

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày hiệu lực:

Tiếp nhận, vận chuyển, cách ly cán bộ, công chức cấp tỉnh, đội ngũ y tế và đội ngũ phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm điều dưỡng người có công

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê 16,8m 2 đất tại xã Buôn Tría, huyện Lắk và cho phép chuyển mục đích sử dụng 16,8m 2 đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk (KfW2)

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực: 31/03/2020

Về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê 30,0m 2 đất tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện dự án Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk (KfW2)

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực: 31/03/2020

Về việc cho phép UBND huyện Cư M’gar chuyển mục đích 1.306,7m 2 đất tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar từ đất trụ sở cơ quan (Nhà làm việc Chi cục thuế cũ) sang đất thương mại, dịch vụ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực: 31/03/2020

Tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án về thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

Chỉ chị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN h ng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v điều chỉnh nội dung Thông báo số 39/TB-VPUBND ngày 31/3/2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v điều chỉnh nội dung Thông báo số 39/TB-VPUBND ngày 31/3/2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các văn bản Trung ương

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này