Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
15293 kết quả được tìm thấy
 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019 - 2025

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày hiệu lực: 19/02/2019

V/v Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường thực hiện công tác "Năm dân vận chính quyền" 2019

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai CV số 547/BNN-KHCN ngày 24/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày hiệu lực:

Tổng kết 09 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày hiệu lực:

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày hiệu lực: 18/02/2019

V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quy định bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững của Việt Nam

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v chủ trương thực hiện nhiệm vụ thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động

Ngày ban hành: 15/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2018

Ngày ban hành: 15/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày ban hành: 15/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng một số nội dung về vay vốn đầu tư, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết cho thuê tài sản, đi thuê tài sản đối với các cơ sở y tế công lập

Ngày ban hành: 15/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Ngày ban hành: 15/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 15/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu triển khai văn bản của Trung ương liên quan đến vốn đầu tư

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham gia Hội chợ nông nghiệp "Agriteq 2019" tại Ca-ta

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ người mù và Hội Người mù

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham dự Hội nghị Xúc tiến và Quảng bá du lịch Vùng duyên hải miền Trung

Ngày ban hành: 14/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý dự thảo Đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý đối với dự án của Trung tâm WARECOD

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v rà soát, sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học các cấp

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 RON92

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2018

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg, ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 139/QĐ-TTg, ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý Đề cương hướng dẫn lập Kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn, thảm họa hàng không dân dụng và tàu thuyền trên biển

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v ý kiến về kế hoạch tổ chức đua thuyền độc mộc trên Hồ Lắk, huyện Lắk trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Thông báo số 4234/TB-BKHCN, ngày 28/1212018 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham dự Diễn đàn " Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản năm 2019"

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông báo số 41/TB-VPCP, ngày 28/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v Báo cáo công tác triển khai Kế hoạch số 4594/UBND-KGVX ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo tình hình thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

Ngày ban hành: 12/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 12/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v Triển khai Thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày ban hành: 12/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày ban hành: 12/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo số liệu về phát triển chính phủ điện tử quý I/2019

Ngày ban hành: 12/02/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 12/02/2019

Ngày hiệu lực:

Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 01/02/2019

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này