Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
18417 kết quả được tìm thấy
 
V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 22/02/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu triển khai Nghị quyết của Chính phủ về chế độ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 19/02/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021)

Ngày ban hành: 18/02/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại

Ngày ban hành: 18/02/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xét chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động " Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh"

Ngày ban hành: 17/02/2021

Ngày hiệu lực:

V/v chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 02 năm 2021

Ngày ban hành: 09/02/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định v/v thành lập Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền của Ủy ban bầu cử tỉnh

Ngày ban hành: 09/02/2021

Ngày hiệu lực: 09/02/2021

Quyết định v/v thành lập Tiểu ban Vật chất của Ủy ban bầu cử tỉnh

Ngày ban hành: 09/02/2021

Ngày hiệu lực: 09/02/2021

v/v thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh

Ngày ban hành: 09/02/2021

Ngày hiệu lực: 09/02/2021

Quyết định v/v thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế của Ủy ban bầu cử tỉnh

Ngày ban hành: 09/02/2021

Ngày hiệu lực: 09/02/2021

Quyết định v/v thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh

Ngày ban hành: 09/02/2021

Ngày hiệu lực: 09/02/2021

Bảng phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh

Ngày ban hành: 09/02/2021

Ngày hiệu lực: 09/02/2021

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày ban hành: 08/02/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 08/02/2021

Ngày hiệu lực: 08/02/2021

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 03/7/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 08/02/2021

Ngày hiệu lực: 08/02/2021

V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Ngày ban hành: 08/02/2021

Ngày hiệu lực: 08/02/2021

Quyết định ban hành Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk phiên bản 1.0

Ngày ban hành: 03/02/2021

Ngày hiệu lực: 03/02/2021

Quyết định v/v sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Ngày ban hành: 03/02/2021

Ngày hiệu lực: 03/02/2021

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy siêu âm Doppler màu xách tay cao cấp (VET) phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Bảo tồn voi - sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 03/02/2021

Ngày hiệu lực: 03/02/2021

Quyết định Về việc cho phép Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam gia hạn sử dụng 326,9m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ Viễn thông, công nghệ thông tin

Ngày ban hành: 03/02/2021

Ngày hiệu lực: 03/02/2021

Quyết định Về việc cho phép Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam gia hạn sử dụng 300m2 đất tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích Nhà trạm Viễn thông Tân Hòa

Ngày ban hành: 03/02/2021

Ngày hiệu lực: 03/02/2021

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Mở rộng trụ sở Viễn thông Đắk Lắk

Ngày ban hành: 01/02/2021

Ngày hiệu lực: 01/02/2021

Quyết định Về việc giao 11.323m2 đất tại thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích xây dựng Công trình quốc phòng

Ngày ban hành: 28/01/2021

Ngày hiệu lực: 28/01/2021

Quyết đinh công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

Ngày ban hành: 28/01/2021

Ngày hiệu lực: 28/01/2021

Quyết đinh công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

Ngày ban hành: 28/01/2021

Ngày hiệu lực: 28/01/2021

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 26/01/2021

Ngày hiệu lực: 26/01/2021

Quyết định về việc thu hồi 5.040,4m2 đất tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Công ty Cổ phần Ea Súp 4; thu hồi 188.181,6m2 đất tại Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 10/12/2019, thu hồi 1.133.114,9m2 tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Công ty Cổ phần Ea Súp 5 và cho Công ty Cổ phần Ea Súp 2 thuê 1.326.336,9m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 2

Ngày ban hành: 25/01/2021

Ngày hiệu lực: 25/01/2021

Quyết định Về việc thu hồi 890.700,2m2 đất của Công ty cổ phần Ea Súp 2 tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 03/02/2020; cho Công ty cổ phần Ea Súp 1 thuê 890.700,2m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 1 và thu hồi diện tích 636.458,4m2 đất của Công ty cổ phần Ea Súp 1 tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 giao về cho UBND huyện Ea Súp quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 25/01/2021

Ngày hiệu lực: 25/01/2021

Quyết định Về việc cho phép UBND huyện Cư M’gar chuyển mục đích sử dụng 7.295,0m2 đất cơ sở giáo dục – đào tạo tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar sang đất ở tại nông thôn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 25/01/2021

Ngày hiệu lực: 25/01/2021

V/v công bố Danh mục VB QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Ngày ban hành: 22/01/2021

Ngày hiệu lực: 22/01/2021

Quyết định Về việc điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Quyết định số 2437/QĐ-UB ngày 19/12/1996 của UBND tỉnh; cho phép Công ty TNHH một thành viên Cà phê 15 chuyển hình thức sử dụng từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với diện tích 1.486.682,1 m2 đất tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp

Ngày ban hành: 22/01/2021

Ngày hiệu lực: 22/01/2021

Quyết định Về việc giao 563.182,7m2 đất tại thị trấn Ea Drăng và xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo cho Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Hồ trung tâm (Hồ Ea Đrăng)

Ngày ban hành: 21/01/2021

Ngày hiệu lực: 21/01/2021

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày hiệu lực: 20/01/2021

Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 1137/QĐ-UB ngày 23/7/2004 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 18/01/2021

Ngày hiệu lực: 18/01/2021

Quyết định bổ sung mã định danh cho Công an tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước

Ngày ban hành: 15/01/2021

Ngày hiệu lực: 15/01/2021

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày hiệu lực: 14/01/2021

Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày hiệu lực: 14/01/2021

Quyết định Về việc thu hồi 944.983,6 m2 đất tại xã Cư Klông, xã Dliê Ya, xã Tam Giang, xã Ea Dăh, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng và xã Ea Sin, huyện Krông Búk của Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk; giao diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Krông Năng, UBND huyện Krông Búk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày hiệu lực: 14/01/2021

Quyết định Về việc thu hồi, bãi bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 575971, số BĐ 575976 cấp ngày 02/7/2012; Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Cư Drăm đối với diện tích 1.724 m2 tại xã Cư Drăm, huyệnKrông Bông để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày hiệu lực: 14/01/2021

Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày hiệu lực: 14/01/2021

V/v triển khai Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 13/01/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày ban hành: 13/01/2021

Ngày hiệu lực:

V/v công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 12/01/2021

Ngày hiệu lực: 12/01/2021

Quyết định Về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 về việc giao 163.039,3m2 đất cho Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên và cho Công ty thuê 30.780,2m2 đất tại phường Tân Lợi để thực hiện dự án đầu tư đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 11/01/2021

Ngày hiệu lực: 11/01/2021

Quyết định Về việc cho phép Công ty cổ phần thủy sản Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với 217m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (xây dựng Cửa hàng)

Ngày ban hành: 11/01/2021

Ngày hiệu lực: 11/01/2021

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 11/01/2021

Ngày hiệu lực: 11/01/2021

V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày ban hành: 08/01/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định Về việc thu hồi 995.374m2 đất trong tổng diện tích 1.924.968 m2 đất tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nguyên liệu dệt may Việt Nam; cho Công ty cổ phần đầu tư và chăn nuôi Ea Súp thuê (đợt 1) diện tích 946.637m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án đầu tư trồng Bông tập trung có tưới (mục đích sử dụng đất UBND tỉnh cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nguyên liệu dệt may Việt Nam thực hiện dự án trước đây)

Ngày ban hành: 07/01/2021

Ngày hiệu lực: 07/01/2021

Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất cho Công ty TNHH Bất động sản Việt Hoàng Nam gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 08/12/2020

Ngày ban hành: 06/01/2021

Ngày hiệu lực: 06/01/2021

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội

Ngày ban hành: 05/01/2021

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này