Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
17140 kết quả được tìm thấy
 
V/v triển khai Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 21/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 21/01/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 21/01/2020

Ngày hiệu lực:

Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày ban hành: 20/01/2020

Ngày hiệu lực:

575 /UBND-KGVX V/v triển khai Thông tư số 19/2019/TT- BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 20/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực:

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 35/2019/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực:

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Buôn Hồ

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ea H'leo

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Krông Búk

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ea Súp

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Krông Năng

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cư M'gar

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ea Kar

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện M' Drắk

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Krông Pắc

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Krông Ana

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cư Kuin

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày hiệu lực: 17/01/2020

V/v quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Ngày ban hành: 15/01/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc công nhận xã Ea Khăl, huyện Ea H'leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

Về việc công nhận xã Ea Hđing, huyện Cư M'gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

Về việc công nhận xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

Về việc công nhận xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

Về việc công nhận xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

Về việc công nhận xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

Về việc công nhận xã Ea Wy, huyện Ea H'leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

Về việc công nhận xã Ea Tih, huyện Ea Kar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

V/v triển khai Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 09/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 17/2019/TT- BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 09/01/2020

Ngày hiệu lực:

Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Về việc thu hồi 2.048,9m2 đất tại xã Ia R'vê, huyện Ea Súp của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737; giao diện tích đất nêu trên cho Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công để xây dựng Trạm quan trắc tài nguyên nước Ya Hleo

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Về việc thu hồi 645,0m2 đất tại xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar của Ban quản lý Dự án lưới điện (nay là Ban quản lý Dự án lưới điện miền Trung) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung; cho Công ty Điện lực Đắk Lắk thuê diện tích đất nêu trên để xây dựng Nhà quản lý vận hành và thao tác đóng cắt điện khu vực huyện Cư M'gar

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Về việc thu hồi 89,6m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ của Hợp tác xã thương mại dịch vụ Buôn Hồ; giao diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ quản lý

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Về việc thu hồi 1.076.070,9m2 đất tại xã Ea K'pam, huyện Cư M'gar của Nông trường Cao su Cư M'gar thuộc Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (trước đây là Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk); giao diện tích đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M'gar quản lý

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Về việc cho phép Công ty TNHH chăn nuôi Thiên Phú chuyển mục đích sử dụng 1.350m2 đất tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; cho công ty TNHH chăn nuôi Thiên Phú thuê 152.742,9m2 đất tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi Thiên Phú

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày hiệu lực: 07/01/2020

Về việc cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang chuyển mục đích sử dụng 537m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) và cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang thuê diện tích nêu trên để thực hiện dự án Mở rộng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Giang 2

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày hiệu lực: 07/01/2020

Về việc giao 2.025,0m2 đất tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích xây dựng Công trình quốc phòng

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày hiệu lực: 07/01/2020

Về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp công nghệ cao Bazan chuyển mục đích sử dụng 2.851,3m2 đất tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; cho Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Bazan thuê 221.678,3m2 đất tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt Bazan

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày hiệu lực: 07/01/2020

Về việc cho phép UBND huyện M' Đrắk chuyển mục đích sử dụng 9.540,1m2 đất trồng cây hàng năm khác; 2.759,9 m2 đất sinh hoạt cộng đồng; 1304,1 m2 đất xây dựng công trình sự nghiệp khác sang đất ở tại đô thị 10.071,0m2 đất và đất giao thông 3.533,1m2 tại thị trấn M' Drắk, huyện M' Drắk để đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày hiệu lực: 07/01/2020

Về việc cho phép UBND huyện Krông Búk chuyển mục đích sử dụng 10,39 ha đất, trong đó có 0,6ha đất rừng trồng tại xã Cư Né, huyện Krông Búk sang mục đích khác để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày hiệu lực: 07/01/2020

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 06/01/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày hiệu lực: 03/01/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 nămg Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020)

Ngày ban hành: 02/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Ngày ban hành: 02/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/01/2020

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này