Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
16105 kết quả được tìm thấy
 
Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực: 04/06/2019

V/v triển khai văn bản của Trung ương

Ngày ban hành: 28/06/2019

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025"

Ngày ban hành: 18/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v hoàn thiện thể chế để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho KH7CN và ĐMST, nhất là từ doanh nghiệp

Ngày ban hành: 17/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996

Ngày ban hành: 17/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Ngày ban hành: 17/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v phạm vi đầu đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Trần Quý Cáp

Ngày ban hành: 17/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 2198/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 04/6/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 17/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 2935-CV/TU ngày 30/5/2019 của Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 17/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

Ngày ban hành: 17/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Công văn số 2472/BNV-CCHC ngày 04/6/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu triển khai ý kiến đề nghị của Bộ Nội vụ về hoạt động hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 07/6/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày hiệu lực:

UBND huyện Buôn Đôn thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác và Hội Chữ thập đỏ huyện Buôn Đôn năm 2019

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày hiệu lực:

Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày hiệu lực:

Ban hành Kế hoạch Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày hiệu lực: 14/06/2019

Về việc thu hồi 779,78 ha đất tại tiểu khu 527,533 thuộc xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn của Công ty TNHH Sản xuất - Nhập khẩu lương thực Bình Dương; giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Buôn Đôn quản lý

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày hiệu lực: 14/06/2019

V/v thực hiện đầu tư xây dựng dự án Mở rộng Trường mầm non tư thục 1/6

Ngày ban hành: 13/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v khai thác, sử dụng phim quảng bá, giới thiệu và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 13/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xử lý Báo cáo số 223/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 13/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v cung cấp thông tin tuyên truyền, xử lý các loài tôm ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 13/06/2019

Ngày hiệu lực: 06/06/2019

Công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 13/06/2019

Ngày hiệu lực: 13/06/2019

V/v triển khai Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Công văn số 26/QLXLVPHC&TDTHPL-TIPL ngày 03/6/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tình hình thực hiện dự án của Công ty TNHH TMDV XNK Hoàng Gia Phát

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xử lý kiến nghị của UBND huyện Ea H'leo về một số nội dung kiến nghị, đề xuất cấp bách đối với phần đền bù và tái định cư dự án công trình: Tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng và Hồ chứa nước Ea H'leo 1 trên địa bàn huyện Ea H'leo

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xem xét Báo cáo số 227/BC-STNMT, ngày 04/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v giải quyết đề xuất của Tổ chức Động vật Châu Á

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 425/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xử lý TT số 317/TTr-BDT, ngày 31/5/2019 của Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

v/v chuẩn bị tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Trường mầm non Ban Mê tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực: 12/06/2019

V/v tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04/2019/TT-BNV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày ban hành: 12/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-UBDT, ngày 03/6/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày ban hành: 11/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thành lập Tổ công tác thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu"

Ngày ban hành: 11/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v chủ trương liên kết đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk năm 2019

Ngày ban hành: 11/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v khuyến cáo tác hại của khí N20 và tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, lưu hành khí N20

Ngày ban hành: 11/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 11/06/2019

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt danh sách xã làm điểm thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Ngày ban hành: 11/06/2019

Ngày hiệu lực: 11/06/2019

V/v đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Búk

Ngày ban hành: 10/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Novatus Global về chuyên đề nông nghiệp

Ngày ban hành: 07/06/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày ban hành: 07/06/2019

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương soi,xe ben tmt,grand manhattan,novaworld phan thiet,http://chuyengianuoc.com , rem cua ,myanmar visa from australia,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam,https://suatulanh24h.net, Tour Du Lịch Trung Quốc, Dự án moon river, <a title="ắc quy xe nâng" data-cke-saved-href=" https://binhacquyxenangdien.com/" href=" https://binhacquyxenangdien.com/" rel="dofollow" tag="”ắc" quy="" xe="" nâng"="" target="_blank">bình ắc quy xe nâng đùi heo muối iberico , in tờ rơi Du học Úc,
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này