Triển khai ý kiến kết luận của Tỉnh ủy.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4174/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk về việc triển khai ý kiến kết luận của Tỉnh ủy.

Triển khai Chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn số số 1047/SVHTTDL-QLDL, gửi Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, Trung tâm xúc tiến du lịch Đắk Lắk, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và Chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh.

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 654/STTTT về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh gửi các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày 25/5/2020 nộp hồ sơ TTHC tại Sở Nội vụ phải chọn hình thức ở mức độ cao nhất

Sở Nội vụ vừa có văn bản thông báo việc tiếp nhận hồ sơ, TTHC do các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp hồ sơ TTHC tại đơn vị như sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4223/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025.

Thu hồi đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột  của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và giao cho Trung tâm Giám định Y khoa quản lý để tiếp tục sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc thu hồi 723,4m2 đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và giao 723,4m2 cho Trung tâm Giám định Y khoa quản lý để tiếp tục sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc.

Quyết định về việc thu hồi 7.074,3 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột, giao 7.074,3m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.074,3m2 đất, thuộc các thửa đất số 2, 3, 6, 7, 23, 55, 59, 61, 63, 68 và 70, Mảnh trích đo địa chính số TD02-2017 tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột, giao 7.074,3m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Rà soát, tham mưu phân bổ, điều chuyển vốn kế hoạch năm 2020.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4157/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư về việc rà soát, tham mưu phân bổ, điều chuyển vốn kế hoạch năm 2020.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thu hồi đất tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar của Công ty TNHH một thành viên cà phê Đ’rao và giao đất cho Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, khai thác

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc thu hồi 647.286m2 đất tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar của Công ty TNHH một thành viên cà phê Đ’rao; giao 634.532,1m2 đất cho Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, khai thác.

Hưởng ứng tham gia giải sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân, giai đoạn 2016-2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn đề nghị Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tích cực lựa chọn tác phẩm tham gia giải sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân, giai đoạn 2016-2020.

Quyết định về việc cho phép Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Tây Nguyên gia hạn sử dụng đối với 830m2 đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng Cơ sở kinh doanh.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Tây Nguyên gia hạn sử dụng đối với 830m2 đất thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 20, tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở kinh doanh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4175/UBND-KGVX về việc triển khai Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới,

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc, phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 1586/LĐTBXH-TE ngày 07/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4131/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 1586/LĐTBXH-TE ngày 07/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này