Cung cấp địa chỉ đường dây nóng và email tiếp nhận, xử lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý những thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk vừa thông báo địa chỉ Email và số điện thoại đường dây nóng.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo.

Quyết định ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1491/QĐ-UBND, về việc ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5382/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Xử lý Công văn số 466/CTK-TH ngày 08/6/2021 của Cục Thống kê về việc tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội thường kỳ 06 tháng đầu năm và cả năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5395/KH-UBND, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1448/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk.

Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5369/KH-UBND về việc thực hiện ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đính chính Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ.

Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5374/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ.

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ III, Nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 15/6/2021, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 67/KH-LH về việc tuyên truyền Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ III, Nhiệm kỳ 2021-2026.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021)

Ngày 17/6/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021).

Triển khai Công điện số 06/CĐ-TCT ngày 11/6/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế

Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5314/UBND-KT được Công điện số 06/CĐ-TCT ngày 11/6/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 của Chính phủ bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Triển khai Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5361/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính về việc Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5409/KH-UBND về Kế hoạch Truyền thông thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh.

Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 6/2021

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 6/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột (trong bán kính từ 1 đến 2 km) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình.

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt II/2021

Ngày 14/6/2021, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU, về việc Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt II/2021.

Thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Lắk

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5260/UBND-TH, về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Lắk.

Triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 16/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5272/UBND-KT, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5275/UBND-TH về việc thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Tăng cường chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Ngày 16/6/2021,Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 811/CV-TU về việc tăng cường chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm: Xử lý 10 cơ sở vi phạm

Theo kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì ATTP, có đến trên 30% số cơ sở được kiểm tra vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang