Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5738/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Triển khai Thông tư số 99/2019/TT- BQP ngày 28/6/2019 của Bộ Quốc phòng

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5767/UBND– NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 99/2019/TT- BQP ngày 06/7/2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ- CP của Chỉnh phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5773/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 176/BCA-C02 ngày 27/6/2019 của Bộ Công an, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 17/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1892/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Triển khai Công văn số 4848/BNN-TCCB ngày 09/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5698/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 4848/BNN-TCCB ngày 09/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp.

Triển khai Thông báo số 4603/TB-BNN-VP ngày 02/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5699/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông báo số 4603/TB-BNN-VP ngày 02/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do”.

Triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5664/UBND– KT gửi Sở Công Thương về triển khai Công văn số 4952/BCT-PVTM ngày 11/7/2019 của Bộ Công Thương về việc triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Triển khai thực hiện Công văn số 1568/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5672/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 1568/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai Nghị quyết số 46/NQ-CP về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 16/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị do không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại và tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5679/UBND– TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Nghị quyết số: 76/2019/QH14, 83/2019/QH14, 84/2019/QH14 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 6237/VPCP-QHĐP ngày 13/7/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng)

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5707/UBND-TH, về việc triển khai Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng).

Thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5670/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Thông báo số 19/TB-BTP ngày 05/7/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5705/UBND-NC, về việc thực hiện Thông báo số 19/TB-BTP ngày 05/7/2019 của Bộ Tư pháp về thông báo ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Tư pháp với UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Đăng ký tập huấn kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ và vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thêm kiến thức cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ và vệ sinh an toàn thực phẩm trong hình thành sản phẩm khởi nghiệp của đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng miễn phí kiến thức này kể từ ngày 29/7 – 31/7/2019.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5671/UBND – CN gửi Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng

Ngày 16/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Tiểu dự án cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (kí hiệu DL05) thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5658/KH-UBND, ngày 15/7/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5636/UBND-KSTTHC, ngày 15/7/2019 về việc đánh giá kết quả thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 11/7/2019 về đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan tỉnh

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1780/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này