Triển khai Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11227/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Đưa nội dung “Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ 2” ra khỏi chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 28/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 11321/UBND –KGVX Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa nội dung đăng cai tổ chức “Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ 2” ra khỏi chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Ngày 26/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2023.

Kế hoạch tổ chức Triển lãm chuyên đê “Lịch sử cà phê thế giới” trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 22/12/2022, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch số 48/KH-BTC về việc tổ chức Triển lãm chuyên đê “Lịch sử cà phê thế giới”trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 .

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/12/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11088/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 423/BC-BTC ngày 12/12/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022, về kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2023.

Quyết định ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 20/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc Ban hành kèm theo Quyết định ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .

Triển khai Thông báo số 1656/TB-BYT ngày 08/12/2022 của Bộ Y tế .

Ngày 20/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 11061/UBND –KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 1656/TB-BYT ngày 08/12/2022 của Bộ Y tế về kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2023.

Ngày 20/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 11062/UBND –KGVX gửi Thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố, Các sở, ngành, đoàn thể, Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện công văn số 87/CV-BCĐQG ngày 18/11/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc phân bổ chỉ tiêu vận động tiếp nhận máu năm 2023, để tiếp tục thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2023 đạt chỉ tiêu được giao.

Triển khai Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 06/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 10945/UBND –TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận dộng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về việc thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận dộng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt đơn vị thực hiện nội dung Khai mạc, Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn vị thực hiện nội dung Khai mạc, Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Quyết định phê duyệt đơn vị thực hiện Lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn vị thực hiện Lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới”

Ngày 09/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-BTC về việc tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới”.

Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 09/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 – 2025

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang