Triển khai thực hiện Nghị định số 65/NĐ-CP, ngày 10/6/2020 của Chính phủ.

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5183/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 65/NĐ-CP, ngày 10/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Triển khai Công văn số 4680/VPCP-KSTT ngày 11/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 17/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5219/UBND-KSTTHC gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Công văn số 4680/VPCP-KSTT ngày 11/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid -19.

Cho phép các sơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại.

Ngày 17/6/2020, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1425/SVHTTDL-QLVH gửi Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố về việc cho phép các sơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại.

Quyết định điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 17/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2 mục VI, phần A, phụ lục II “Lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và các thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2 mục II, phần B, phụ lục II về “Lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5068/UBND-NC, ngày 12/6/2020 về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5067/UBND-NC, ngày 12/6/2020 về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện M’Đrắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1339/QĐ-UBND, ngày 16/6/2020 về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện M’Đrắk.

Phân công soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 72/TB-UBND, ngày 16/6/2020 về việc phân công soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của huyện Krông Búk

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Công văn số 304/VPUBND - KSTTHC ngày 18/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề cương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khuyến công giai đoạn 2021 – 2025: Huy động mọi nguồn lực tham gia hỗ trợ cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn

Theo đánh giá từ Sở Công Thương, nhờ sự hỗ trợ cả nhân lực và vật lực của khuyến công, các doanh nghiệp (DN) công nghiệp nông thôn (CNNT) Đắk Lắk đã tiên tiến hóa sản xuất. Ghi nhận từ đối tượng thụ hưởng, sau khi hệ thống thiết bị đi vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm sau chế biến, đủ tiêu chuẩn để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, giúp DN tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng được các mục tiêu sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 774/QĐ-TTg, ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5153/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 774/QĐ-TTg, ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Triển khai Quyết định số 1183/QĐ-BTP, ngày 20/5/2020 của Bộ Tư pháp.

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5169/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 1183/QĐ-BTP, ngày 20/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2020/NĐ-CP, ngày 08/6/2020 của Chính phủ.

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5155/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2020/NĐ-CP, ngày 08/6/2020 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh.

Qúy III/2020 tổ chức công bố Chỉ số CCHC năm 2019 và kiểm tra CCHC năm 2020

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, quý III/2020 tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các 18 đơn vị cấp sở và 15 đơn vị cấp huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đưa ra những giải pháp nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC 5 Sở, 7 địa phương theo kế hoạch.

Đắk Lắk cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực

Theo Báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đã bám sát nội dung, chương trình CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương; chủ động ban hành kế hoạch thực hiện, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực.

Hệ thống iGate cung cấp 1666 dịch vụ công trực tuyến

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong 06 tháng 2020, Hệ thống iGate cung cấp 1666 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Trong đó 667 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 327 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Triển khai Thông báo số 201/TBVPCP ngày 09/6/2020 và Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng chính phủ.

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-KGVX về việc triển khai Thông báo số 201/TBVPCP ngày 09/6/2020 và Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 09/6/2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch.

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 8/6/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5098/KH-UBND, ngày 12/6/2020 về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Đôn đốc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020

Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 382/VPUBND-KSTTHC, gửi Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đôn đốc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này