Triển khai Nghị định số 45/2019/NĐ- CP ngày 22/5/2019 của Chính phủ

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4213/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ- CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Triển khai Quyết định số 636/QĐ- BLĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4175/UBND – KSTTHC gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 636/QĐ- BLĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tỉnh ủy Đắk Lắk  thống nhất Ngày  Kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 23/11/1940

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1502/QĐ-TU về việc lấy ngày 23 tháng 11 năm 1940 làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 4205/KH-UBND, ngày 27/5/2019 về việc triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019.

Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3974/KH-UBND, ngày 20/5/2019 về việc triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1136/STNMT-BVMT, ngày 17/5/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

Ban hành Định mức Kính tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 về việc ban hành Định mức Kính tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 1202/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hoá, du lịch dân tộc Đắk Lắk.

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đề nghị khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4096/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5625/BTC-NSNN, ngày 16/5/2019 của Bộ Tài chính về phối hợp sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 các dự án ngành Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4104/UBND-TH, về việc đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 các dự án ngành Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Gửi các nội dung đề xuất Chính phủ tại Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4093/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành về việc thực hiện Công văn số 4173/VPCP-TH ngày 16/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4103/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ về việc thực hiện Công văn số 1700/BNG-LS ngày 13/3/2019 của Bộ Ngoại giao về tổng kết thi hành Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4089/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước.

Triển khai Nghị định số 44/2019/NĐ- CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4078/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 44/2019/NĐ- CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ về việc quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4092/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.

Tiếp nhận vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng năm 2019

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4107/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 3083/BNN-KH ngày 06/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin Lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk tiêm phòng năm 2019.

Triển khai Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4082/UBND– TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030.

Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 giai đoạn 2009-2018

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4106/UBND – KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 2402/BYT-KH-TC ngày 04/5/2019 của Bộ Y tế về việc báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009-2018.

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4161/UBND– KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 1909/ BVHTTDL-DSVH ngày 20/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.

Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2016-2017.

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4155/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 4280/VPCP-ĐMDN ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2016-2017.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này