Triển khai Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9253/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Triển khai Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9153/UBND-CN, gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Thực hiện Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9243/UBND-TH, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ về việc thực hiện Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - PCT Thường trực UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Festival sản phẩm vật tư nông nghiệp, thương mại toàn quốc năm 2020 tại Đắk Lắk.

Ngày 12/10/2020, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 115/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - PCT Thường trực UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Festival sản phẩm vật tư nông nghiệp, thương mại toàn quốc năm 2020 tại Đắk Lắk.

Điều chỉnh thời gian tổ chức ba phiên chợ hàng Việt trong năm 2020

Thông tin từ Sở Công Thương cho biết, do diễn biến bất lợi của thời tiết tại địa phương nên ba phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi trong năm 2020 sẽ được điều chỉnh thời gian tổ chức.

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9090/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Triển khai Thông tư số 26/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9118/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Triển khai Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ

Ngày 09/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9157/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đắk Lắk có 3 sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) cho biết, Lễ tuyên dương dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Tổng Cục dạy nghề (thuộc Bộ LĐ – TB&XH) lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 8 và 9-10, tỉnh Đắk Lắk có 3 sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vinh dự tham dự.

Tham mưu Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2428/QĐ-UBND ngày 8/10/2020 về ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều (sau đây gọi là Luật).

UBND thống nhất chủ trương khảo sát, lập dự án điện mặt trời trên hồ Ea Súp Hạ  .

UBND tỉnh vừa có Công văn 8920/UBND-TH đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn đã được khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án nhà máy điện mặt trời trên hồ Ea Súp Hạ, huyện Ea Súp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo Báo cáo 09 tháng năm 2020, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 của tỉnh; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, Hội nghị đối thoại về chính sách và CCHC thuế, để kịp thời giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp về TTHC thuế, chính sách hỗ trợ về vốn, tín dụng.

Điều chỉnh, bổ sung thẩm quyền giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 7/10/2020 về điều chỉnh, bổ sung thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Pắc

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Pắc.

Thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9005/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9009/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.

Triển khai Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9010/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Quyết định cho Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi thuê đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi thuê 6.597,4 m2 đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND gửi các Sở, ngành, địa phương về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh cúm gia cầm (CGC) lây lan diện rộng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này