Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 34) trên địa bàn huyện Krông Năng

Ngày 11/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 34) trên địa bàn huyện Krông Năng, cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 29) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 29) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND về việc trưng dụng Ký túc xá K2 và căng-tin Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk, địa chỉ Tổ Dân phố 8, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Trước ngày 31/12/2021 phải giải quyết dứt điểm tài liệu lưu trữ tồn đọng hình thành từ năm 2015

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 10/11/2021,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11083/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phát huy hiệu quả của các Dịch vụ giám sát đô thị thông minh tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Ngày 09/11/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 10988/UBND-KGVX về việc phát huy hiệu quả của các Dịch vụ giám sát đô thị thông minh tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Triển khai Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11007/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Triển khai Kế hoạch số 175/KH-UBATGTQG, ngày 02/11/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10971/UBND-NC, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBATGTQG, ngày 02/11/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2021.

Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2021//QĐ-UBND ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk

Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3061/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh

Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3074/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 18)

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 (đợt 18) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 1844/QĐ-TTg  ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11014/UBND-KSTTHC về việc triển khai Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày 09/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này trong phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

Ngày 09/11/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 10999/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 4100/BTP-VĐCXDPL ngày 05/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ

Ngày 09/11/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 11003/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 09/11/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 11009/UBND-NC gửi Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4406/BQP-CQĐMQG, ngày 05/11/2021 của Bộ Quốc phòng về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3108/QĐ-UBND, ngày 9/11/2021 về việc thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Triển khai hệ thống Quản lý tài liệu điện tử và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 12-2021, tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Duy trì thông suốt giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa có công văn về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai, yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo việc thực hiện cho tổ chức, cá nhân được thông suốt, đúng quy định.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang