Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 17/4/2020, Văn phòng điều phối nông thôn mới ban hành Công văn số 89/VPĐP-KHTH gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Cho Công ty Cổ phần uy tín tái chế Á Châu thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nguy hại

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần uy tín tái chế Á Châu thuê 15.780,1m 2 đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nguy hại.

Thu hồi 30m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

Ngày 17/4, UBND ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND Về việc thu hồi 30m 2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

Ngày 17/04, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020.

Đính chính Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3262/UBND-KT, ngày 16/4/2020 gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc đính chính Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3355/UBND-KGVX, ngày 20/4/2020 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của tỉnh.

Tổ chức thực hiện Điều 33, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3304/UBND-CN, ngày 17/4/2020 về việc tổ chức thực hiện Điều 33, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3331/UBND-KGVX gửi các Sở, ngành, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Ban Thường về vụ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Ngày 17/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kết luận số 904-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim thuê 39.189,8 m2 đất tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin để sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim thuê 39.189,8 m2 đất tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin để sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp.

Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3166/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Triển khai Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3220/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV QLCT Thủy lợi Đắk Lắk; Các Công ty TNHH MTV cà phê và các đơn vị, cá nhân quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

UBND tỉnh chỉ đạo về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3142/UBND-KGVX về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi.

Xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Trung Quốc

Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3263/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 2532/BCT-XNK ngày 09/4/2020 của Bộ Công Thương về Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nông sản Sapo Đắk Lắk thuê 19.372,7 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Krông Búk 1, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk để thực hiện dự án đầu tư Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đắk Lắk

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nông sản Sapo Đắk Lắk thuê 19.372,7 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Krông Búk 1, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk để thực hiện dự án đầu tư Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đắk Lắk.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực rà soát đối tượng để hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, toàn ngành đang chủ động rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn trình phương án hỗ trợ hơn 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, đến giữa tháng 4/2020 đã có hơn 1.000 hộ dân ở một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô hạn, trong đó có huyện Krông Bông (hơn 900 hộ), huyện Ea Súp (300 hộ)... Nếu thời tiết tiếp tục có những diễn biến khắc nghiệt như trong những tháng vừa qua, con số trên chắc chắn sẽ còn tăng cao.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3254/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đính chính Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3262/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 132/CP-KTTH ngày 10/4/2020 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Qúy 1/2020 UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho 12 dự án

Theo báo cáo quý 1/2020, công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Trong quý (số liệu đến ngày 12/03/2020), tỉnh đã Quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án đầu tư, với tổng số vốn đầu tư 780,67 tỷ đồng, giảm 03 dự án so với cùng kỳ năm 2019, tổng số vốn đầu tư chỉ bằng 7,06% so với cùng kỳ năm 2019. Các đơn vị chức năng đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này