Triển khai Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6325/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 6 tháng đầu năm 2019

Cho phép Công ty xăng dầu nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng đối với 654 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 05/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty xăng dầu nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng đối với 654 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích kinh doanh xăng dầu.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 05/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố.

Cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 05/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng 56,0m2 đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở đô thị tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 02/8/2019 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trưa ngày 06/8/2019, trên mạng xã hội xuất hiện video clip quay lại hình ảnh kèm theo thông tin một giáo viên quỳ gối trước trụ sở UBND tỉnh để gửi Đơn đăng ký tiếp công dân. Sau đó, một số cơ quan báo chí đã có bài viết phản ảnh sự việc trên. Liên quan đến sự việc này, ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn phòng - Người phát ngôn của UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin chính thức như sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1380-CV/BTGTU, ngày 31/7/2019 về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2117/QĐ-UBND, ngày 1/8/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6205/KH-UBND, ngày 2/8/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Triển khai Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6195/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16/7/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6146/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Triển khai thực hiện Công văn số 3601/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6150/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Công văn số 3601/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6238/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông báo thời gian phát sóng chương trình tuyên truyền về nhân quyền.

Ngày 05/8/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1386/CV-BTGTU về việc thực hiện Công văn số 1411/CAT-PV01 ngày 02/8/2019 của Công an tỉnh về việc thông báo thời gian phát sóng chương trình tuyên truyền nhân quyền. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thành 02 chương trình mới về quyền con người nhằm góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo tại Việt Nam. Chương trình phát sóng cụ thể như sau.

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6214/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1052/QĐ- LĐTBXH ngày 29/7/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6202/UBND – KGVX gửi các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Nội vụ, Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2124/QĐ- UBND về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành khung thời gian năm học 2019-2020 đối với các bậc học

Ngày 2/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2134/QĐ- UBND về ban hành khung thời gian năm học 2019-2020 đối với bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Triển khai Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ và Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày 30/7, UBND tỉnh ban hành Công văn 6119/UBND-TH về triển khai Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ và Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Triển khai Nghị định số 65/2019/NĐ- CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6149/UBND- NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị định số 65/2019/NĐ- CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này