Sở Tài chính có 221 hồ sơ tiếp nhận mức độ 3, 4

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết tháng 5/2020 gồm 212 hồ sơ, trong đó, tất cả những hồ sơ đều được giải quyết trước hạn (theo phần mềm iGate và phần mềm cấp mã số trực tuyến của Bộ Tài chính) không có hồ sơ quá hạn.

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh năm 2020.

Ngày 22/5/2020, VPUBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 318/KH-VPUBND về việc tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh năm 2020.

Triển khai Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 và Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 17/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4419/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 và Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 17/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4429/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống thể hiện tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ra mắt Fanpage truyền thông về Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”

Triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tham mưu xây dựng, theo dõi Chuyên mục Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng hoàn thiện và cho ra mắt giao diện Fanpage Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh; Thành lập Tổ truyền thông trên môi trường mạng về Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

Báo cáo tình hình hợp tác với tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc)

Ngày 21/5, Sở Ngoại vụ có công văn đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan báo cáo tình hình hợp tác với tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc).

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2020

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

Huyện Krông Pắk tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong kết quả triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính và cải thiện điểm số tiêu chí hiện đại hóa của chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2020, dự kiến trong 02 ngày (29 và 30/5) UBND huyện Krông Pắk sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tham mưu xây dựng nội dung tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản đến Sở, ngành, địa phương đề nghị phối hợp tham mưu các nội dung tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021.

Thông báo kết luận tại cuộc họp tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà vừa ký Thông báo gửi các Sở, ngành, địa phương về việc triển khai công tác liên quan đến tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021.

Cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ea Blang, và xã Ea Siên để thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ea Blang,và xã Ea Siên để thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện M’Drắk

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện M’Drắk.

Sử dụng hệ thống iGate trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 20/5/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ban hành Công văn số 26/TTPVHCC-THHTKTGS, về việc sử dụng hệ thống iGate trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Quyết định về việc thu hồi 5.095,5m2  đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk - Nông trường Cao su 30/4 thuộc Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.

Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.095,5m2 đất, thuộc thửa đất số 09, tờ bản đồ địa chính số 61 tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk-Nông trường Cao su 30/4 thuộc Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 20/5, UBND tỉnh ra Quyết định số 1119/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đồng ý chủ trương xây dựng phần mềm Quản lý đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4264/UBND-KGVX về việc xây dựng phần mềm Quản lý đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này