Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7722/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7758/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2111-CV/TU ngày 07/9/2022 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7698/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính quyền điện tử trong tháng 9/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7459/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Báo cáo số 124/BC-BTTTT ngày 30/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Triển khai thực hiện Công điện số 792/TTg-NC, ngày 07/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7593/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Công điện số 792/TTg-NC, ngày 07/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ

Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7558/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định cho phép UBND huyện Krông Năng chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ea Púk, huyện Krông Năng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Năng chuyển mục đích sử dụng 8.559,9 m2 đất tại xã Ea Púk, huyện Krông Năng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng 32.059,20m2 đất tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng ĐBDTTS và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I 2021-2025

Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7448/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 4438/BTTTT-KHTC ngày 27/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân dộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I 2021-2025.

Tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7473/UBND-NC về việc tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1960/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk với các nội dung chủ yếu sau:

Thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7419/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở thông tin và truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 30/8/2022, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Quyết định số 01/QĐ-TBTT về việc thành lập Tổ Giúp việc của Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1954/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 1701/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7313/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Quyết định số 1701/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính, về công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready