Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 33/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025.

Tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 59 số điện thoại quảng cáo, rao vặt

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong năm 2019, đơn vị đã tiến hành xử lý và gửi công văn đề nghị các nhà mạng tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 59 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Nghiêm cấm đưa xe tuyến cố định sang chạy hợp đồng trong thời gian cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020

Sở Giao thông vận tải vừa có kế hoạch về việc tổ chức triển khai tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020.

Triển khai Quyết định số 1821/QĐ-TTg, ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10688/UBND-NNMT, gửi Đài Khí tượng thủy văn tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1821/QĐ-TTg, ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Cân đối nguồn cung cầu thịt heo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10693/UBND-KT, về việc cân đối nguồn cung cầu thịt heo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10687/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai văn bản của Trung ương, gồm:

Hơn 40 tỷ đồng thăm, tặng quà cho các tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch thăm, tặng quà cho các tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tổng kinh phí hơn 40,2 tỷ đồng.

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 02/1/2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 – 17/01/2020).

Triển khai Quyết định số 37/2019/QĐ- TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 13/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ- TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT- BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 17/UBND – CN gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 11/2019/TT- BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Triển khai Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 02/UBND- CN gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 26/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3860/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana

Ngày 31/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3927/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.479,8 m2 đất tại xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana của Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana; giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Krông Ana quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ- TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10709/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan Đắk Lắk về thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ- TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Thực hiện Thông tư số 85/2019/TT- BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10712/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 85/2019/TT- BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10713/UBND–KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước.

Triển khai Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10705/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10790/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước.

Triển khai Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10714/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Triển khai Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10704/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này