Quyết định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8187/UBND-KT về việc triển khai Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8170/UBND-KGVX về việc triển khai Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 HĐND tỉnh

Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8119/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 HĐND tỉnh

Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8119/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sử dụng cẩm nang điện tử trong công tác tuyên truyền phòng chống COVID – 19

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường chia sẻ cuốn Cẩm nang điện tử phòng chống COVID-19 để mọi người cùng tìm hiểu, thực hiện và chấp hành, góp phần kiềm chế, tiến tới đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cư Kuin (đợt 1)

Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cư Kuin (đợt 1).

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 24/8/2021

Ngày 26/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 121/TB-VPUBND về việc kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 24/8/2021.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt III năm 2021

Ngày 25/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU về việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt III năm 2021.

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 toàn dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 26/8, UBND TP. Buôn Ma Thuột ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về viêc thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 toàn dân trên địa bàn thành phố.

TP. Buôn Ma Thuột thành lập 7 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch kiểm tra công dân ra vào thành phố

Ngày 26/8, UBND TP. Buôn Ma Thuột ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về việc thành lập 7 Chốt kiểm soát tại các của ngõ ra, vào thành phố kiểm soát, quản lý chặt chẽ công dân đến địa bàn, phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch COVID- 19.

Triển khai Quyết định của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Ngày 26/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8158/UBND-CN về việc triển khai Quyết định số 950/QĐ-HĐKTNN ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Ngày 26/8, Sở Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 1704/ SGTVT-QLVTPT&NL Về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Đẩy mạnh công tác triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/8, UBND tỉnh ban hành Công văo số 8144/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh công tác triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Ngày 25/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8081/UBND-KGVX về việc tiếp tục rà soát, hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh

Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8115/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về kéo dài việc thực hiện đến hết năm học 2021-2022 đối với Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020 - 2021.

Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về công tác vận tải đường bộ gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang