Triển khai Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5939/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5917/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Hành trình Đỏ 2020 đã tiếp nhận được 12.000 đơn vị máu

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, tính đến ngày 8-7, Hành trình Đỏ 2020 đã được tổ chức tại 18 tỉnh, thành phố là: Cao Bằng, Kiên Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bến Tre, Sóc Trăng, Gia Lai, Cần Thơ, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hòa Bình và tiếp nhận được hơn 12.000 đơn vị máu.

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, cụ thể như sau:

Quyết định về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án Cửa hàng xăng dầu số 66 tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể:

Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2020

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Triển khai Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ

Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công Văn số 5854/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Triển khai Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5897/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Triển khai Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5898/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TTBTC ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Triển khai Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5899/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5913/UBND-NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5914/UBND-NC gửi Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các đơn vị đề nghị phối hợp tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân được thực hiện thống nhất, quản lý tập trung theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Quyết định về việc cho phép UBND huyện Cư M’gar chuyển mục đích sử dụng 128.514,6m 2 đất sản xuất nông nghiệp

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Cư M’gar chuyển mục đích sử dụng 128.514,6m2 đất (trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 128.330,7m2 và 183,9m2 đất phi nông nghiệp không phải là đất ở) sang 43.937,8m2 đất ở tại đô thị; 10.143,7m2 đất cơ sở giáo dục và đào tạo; 23.357,3m2 đất cơ sở thể dục thể thao; 3.731,7m2 đất khu vui chơi, giải trí công cộng; 47.344,1m2 đất giao thông thuộc Tờ trích đo bản đồ số 01, 02, 03 (năm 2015), thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar; cụ thể:

Triển khai Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5798/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc triển khai Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Triển khai Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5800/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5792/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5804/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

286 thủ tục hành chính triển khai từ 1/7/2020 đều được cung ứng mức độ 3,4

Theo lộ trình năm 2020, ngày 01/7/2020, thêm 286 TTHC đã được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk thuộc các lĩnh vực: Nội Vụ (88 TTHC); Tư pháp (122 TTHC), Tài chính (5 TTHC), Giáo dục và Đào tạo (71 TTHC). Tất cả các TTHC này đều cung ứng mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh rà soát, cung cấp danh sách doanh nghiệp đã thực hiện các TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019 theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC tại Công văn số 304/HĐTV; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh để biết, theo dõi.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này