Thực hiện Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 25/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1120/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 25/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg.

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1151/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 576/BCT-DKT ngày 24/01/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg.

Ban hành Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định 287/QĐ-UBND về ban hành Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019-2020.

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 01/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1075/KH-UBND về Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Đắk Lắk tích hợp gửi thông tin xử lý hồ sơ của công dân, doanh nghiệp qua tin nhắn Zalo

Hiện nay, hệ thống dịch vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk đã tích hợp gửi thông tin xử lý hồ sơ của công dân/doanh nghiệp thông tin qua tin nhắn về Zalo.

Xử phạt xe khách và xe tải lưu thông vào khu vực nội thành Buôn Ma Thuột từ  ngày 1/3/2019

Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, từ ngày 1-3-2019, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ xử phạt xe khách, xe tải lưu thông vào khu vực nội thành Buôn Ma Thuột.

Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1126/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

Triển khai Thông tư số 21/2018/TT-BNN ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1129/UBND – NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông tư số 21/2018/TT-BNN ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu; chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Triển khai Công điện số 9863/CĐ-BNN-TY ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1093/UBND – NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan tỉnh về thực hiện Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1124/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Thông tư số 33/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.

Triển khai Công văn số 11479/VPCP-NN ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1113/UBND – NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 11479/VPCP-NN ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

Triển khai Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ

Ngày 12/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1132/UBND – KSTTHC gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triển khai Thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 12/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1141/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản:

Báo cáo tình hình thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Ngày 12/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1148/UBND-TH, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 409/BGDĐT-KHTC ngày 29/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp.

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1085/UBND-CN, gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 577/BKHĐT-QLKKT ngày 23/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019.

Ngày 12/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1133/UBND-KSTTHC, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 298/BTTTT-THH ngày 29/01/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý I năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019.

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1072/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Báo cáo số 44-BC/BCĐQCDC ngày 28/01/2019 về tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1077/UBND-KGVX nhằm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Tăng cường công tác quản lý phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư

Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1035/KH-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Ban hành kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019

Ngày 29/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 854/KH-UBND về Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này