Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn tại thôn 6, xã Cư San, huyện M’Đrắk.

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3674/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn tại thôn 6, xã Cư San thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững kế hoạch năm 2017, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 315/BC-UBND, ngày 11/12/2017 về kết quả thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3442/QĐ-UBND, ngày 13/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1865/QĐ-TTg giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh dự kiến có 30 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Chiều 27/11, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kiểm tra Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Sáng 27/11, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Bùi Quang Chi – Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Phân bổ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8713/UBND-KT, ngày 03/11/2017 nhằm thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới.

Khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đoàn viên thanh niên các cấp và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

Sáng ngày 18/10, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp cùng Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đoàn viên thanh niên các cấp và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Phân bổ kinh phí khen thưởng cho UBND huyện Krông Pắk có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015 (đợt 2)

Ngày 10/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND, về việc phân bổ kinh phí khen thưởng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thưởng công trình phúc lợi cho UBND huyện Krông Pắk có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015 (đợt 2).

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Cư M'gar

Vừa qua đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Cư M'gar năm 2016 và những hoạt động trong năm 2017.

Ban hành bảng chấm điểm 19 tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017- 2020

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc ban hành bảng chấm điểm 19 tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017- 2020.

Quy định chế độ báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020.

Triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7241/UBND-NNMT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới

Nhờ đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Quảng Hiệp đã và đang tạo nên nền tảng hạ tầng vững chắc, có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy lợi thế, đặc thù của địa phương thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, tạo dựng diện mạo mới, đặc biệt nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn.

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Chiều 24/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp UBND huyện Cư M’gar tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, xây dựng nông thôn mới năm 2017. Dự Hội nghị có đại diện Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tổ chức Hội các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh.

Tham mưu thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6539/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông báo số 353/TB-VPCP ngày 11/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017 – 2020.

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017 – 2020.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Bông

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 07/8/2017, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2017 trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện M’Đrắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 07/8/2017, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2017 trên địa bàn huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này