Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh từ nay đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 09/7/2018 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh từ nay đến năm 2020.

Đăng ký bổ sung kế hoạch năm 2018 vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5500/UBND-TH, ngày 06/7/2018 về việc đăng ký bổ sung kế hoạch năm 2018 sử dụng 10% vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ký Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4940/UBND – NN&MT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Sức lan tỏa của mô hình "Đường hoa phụ nữ" của Hội LHPN huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2017 – 2020. Hội LHPN huyện Cư M’gar đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Hội đăng ký với UBND cùng cấp xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”. Lúc đầu, việc triển khai mô hình gặp không ít khó khăn. Do ở nông thôn, một số nơi thường được bà con tận dụng trồng cỏ nuôi bò, trồng bắp, trồng rau, trồng sả,… để phục vụ sinh hoạt cho gia đình. Nhưng với quyết tâm và nghị lực, Hội LHPN huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền “Mưa dầm thấm lâu”, từ đó đã tác động nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của chị em phụ nữ và chị em đã có những hành động thiết thực trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng mô hình khu dân cư đẹp, kiểu mẫu trong các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Huyện Cư M'gar sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018

Huyện Cư M'gar vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Trương Văn Chỉ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện chủ trì Hội nghị.

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4531/UBND-NNMT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh

Ngày 05/6, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ký Quyết định số 25/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phân công thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh

Ngày 04/6/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1234/QĐ- UBND về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh phụ trách địa bàn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo

Ngày 24/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4165/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 1749/LĐTBXH-VPQGGN ngày 10/5/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo.

Thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4016/UBND – NN&MT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới về thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Tập huấn nhân rộng mô hình Chi hội nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 22/5, tại thôn Tân Hòa 2, xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị tập huấn nhân rộng mô hình Chi hội nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Điều chỉnh một số nội dung danh mục dự án thuộc 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lắk

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1, Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới bổ sung kế hoạch năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hiệu quả mô hình trồng xen canh cà phê

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích cà phê cả nước năm 2017 đạt 664.600ha, tăng hơn 14.000ha so với năm 2016, trong đó diện tích cà phê cho thu hoạch là 606.900ha. Năng suất cà phê niên vụ 2016-2017 đạt 25,2 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với năm 2016.

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP), được thực hiện trên phạm vi cả nước.

Triển khai kế hoạch giảm nghèo về thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực triển khai các nội dung trong Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2018.

Xã Cuôr Đăng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Cờ thi đua của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/4/2018 xã Cuôr Đăng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Cờ thi đua của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Xã EaM'nang công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới

Ngày 14/4/2018 xã Ea M'nang, huyện Cư M’gar đã long trọng tổ chức lễ công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này