Xã Ea M’Đoal (M’Đrắk) đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ea M’Đoal (M’Đrắk), trong 9 tháng đầu năm 2018 xã đã đầu tư trên 10 tỷ để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9080/UBND-NNMT, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2711/SNN-VPĐP, ngày 11/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Báo cáo về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 245/BC-UBND về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018 – 2020

UBND tỉnh ký Quyết định số 2227/QĐ-UBND, ngày 13/9/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018 – 2020.

Xã Ea Pil, huyện M’Đrắk: Tổ chức Hội nghị thảo luận thúc đẩy công tác xây dựng Nông thôn mới

UBND xã Ea Pil (M’Đrắk) vừa tổ chức Hội nghị thảo luận thúc đẩy công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã. Đến dự có Đ/c Hòa Quang Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Chu Thị Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện và xã; và trên 100 đồng chí là lãnh đạo chi bộ, thôn trưởng và mặt trận các đoàn thể 14/14 thôn đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 3 năm (2016-2018)

Sáng 29/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 3 năm (2016-2018) do Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Ngọc Nghị chủ trì. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và 15 huyện, thị xã, thành phố.

Thủ tướng ban hành Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh từ nay đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 09/7/2018 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh từ nay đến năm 2020.

Đăng ký bổ sung kế hoạch năm 2018 vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5500/UBND-TH, ngày 06/7/2018 về việc đăng ký bổ sung kế hoạch năm 2018 sử dụng 10% vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ký Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4940/UBND – NN&MT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Sức lan tỏa của mô hình "Đường hoa phụ nữ" của Hội LHPN huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2017 – 2020. Hội LHPN huyện Cư M’gar đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Hội đăng ký với UBND cùng cấp xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”. Lúc đầu, việc triển khai mô hình gặp không ít khó khăn. Do ở nông thôn, một số nơi thường được bà con tận dụng trồng cỏ nuôi bò, trồng bắp, trồng rau, trồng sả,… để phục vụ sinh hoạt cho gia đình. Nhưng với quyết tâm và nghị lực, Hội LHPN huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền “Mưa dầm thấm lâu”, từ đó đã tác động nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của chị em phụ nữ và chị em đã có những hành động thiết thực trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng mô hình khu dân cư đẹp, kiểu mẫu trong các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Huyện Cư M'gar sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018

Huyện Cư M'gar vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Trương Văn Chỉ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện chủ trì Hội nghị.

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4531/UBND-NNMT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh

Ngày 05/6, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ký Quyết định số 25/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phân công thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh

Ngày 04/6/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1234/QĐ- UBND về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh phụ trách địa bàn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo

Ngày 24/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4165/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 1749/LĐTBXH-VPQGGN ngày 10/5/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo.

Thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4016/UBND – NN&MT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới về thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này