Cho phép Công ty TNHH Nhung Thời chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ và cho thuê diện tích đất nêu trên để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nhung Thời

Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Nhung Thời chuyển mục đích sử dụng 600m2 đất tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ và cho Công ty TNHH Nhung Thời thuê diện tích đất nêu trên để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nhung Thời.

Cho phép Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Minh thuê đất tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar

Ngày 24/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Minh thuê 12.364,5m2 đất tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar và cho phép Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Minh chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích Chế biến dược liệu Khang Minh.

Cho phép Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp để thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng 145.970 m2 đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp để thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cho phép Công ty TNHH TMDV Trần Quang Anh chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH TMDV Trần Quang Anh chuyển mục đích sử dụng 1.000m2 đất tại xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp từ đất nông nghiệp sang đất phi nông và cho Công ty TNHH TMDV Trần Quang Anh thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Cư M’Lan.

Triển khai triển khai Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6339/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh; Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Triển khai Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6232/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Bông

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Bông.

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6248/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2606/BTTTT-THH-ATTT ngày 15/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021.

Triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng uống rượu và sử dụng chất kích thích trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6282/UBND-KGVX về việc triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng uống rượu và sử dụng chất kích thích trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 16/7/2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 6074/KH-UBND ngày 15/7/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6078/UBND-TH ngày 15/7/2020 về việc tham mưu trình khen thưởng Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Hướng dẫn số 1710/HD-BTĐKT, ngày 08/7/2020 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6173/KH-UBND, ngày 16/7/2020 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk.

Truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH – SGDĐT, ngày 16/7/2020 về việc truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm ảnh hưởng an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6101/UBND-CN, ngày 15/7/2020 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm ảnh hưởng an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6118/UBND-TH, ngày 16/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6157/UBND-NNMT, ngày 16/7/2020 về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Điều chuyển công trình điện đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6084/UBND-CN, ngày 15/7/2020 về việc điều chuyển công trình điện đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Triển khai Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6233/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030.

Triển khai Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6254/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này