Phê duyệt danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hạng mục: Nhà cầu nối giữa các tòa nhà

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3558/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hạng mục: Nhà cầu nối giữa các tòa nhà.

Đắk Lắk sơ tuyển nhà đầu tư 3 dự án sử dụng đất 6.225 tỷ đồng

Sở Xây dựng Đắk Lắk vừa thông báo sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án sử dụng đất với tổng diện tích 71,5 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến là 6.225 tỷ đồng.

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9820/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Công văn số 8879/BCT-ĐL ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9780/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5898/BNV-TCBC ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Triển khai Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9764/UBND-CN gửi các Sở: Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015.

Triển khai Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9822/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Triển khai Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9764/UBND-CN gửi các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Trung tâm đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 27/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3563/QĐ-UBND về việc phê duyệtbổ sung danh mục dự án Trung tâm đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuộtvào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột.

Lùi thời gian kiểm tra các dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9729/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 2765/BXD-QLN ngày 21/11/2019 của Bộ Xây dựng về việc lùi thời gian kiểm tra các dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015.

Phối hợp thực hiện rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu.

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9688/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8426/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 12/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu.

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019.

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9712/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019 tại Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ.

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9677/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 13899/BTC-QLCS ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9657/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản.

Khảo sát hiện trạng kết nối mạng diện rộng tại Bộ, ngành địa phương

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9661/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4089/BTTTT-CBĐTW ngày 18/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về khảo sát hiện trạng kết nối mạng diện rộng tại Bộ, ngành địa phương.

Báo cáo kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9629/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 8552/BNN-KHCN ngày 14/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thực hiện Công văn số 6137/BTNMT-TCMT ngày 20/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9630/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6137/BTNMT-TCMT ngày 20/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019.

Chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9628/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 8625/BNN-TY ngày 18/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9623/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Danh mục loài cây trồng chính.

Triển khai Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9721/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này