Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
18881 kết quả được tìm thấy
 
Ban hành Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày hiệu lực: 14/09/2021

V/v kiến nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tiếp nhận, triển khai hệ thống hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Viettel Đắk Lắk tài trợ

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu UBND tỉnh xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v học tạm tại các cơ sở giáo dục ở địa phương nơi học sinh đang lưu trú/cư trú

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (đợt 2)

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày hiệu lực: 13/09/2021

V/v triển khai thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ea Kar (đợt 1)

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày hiệu lực: 13/09/2021

Quyết định về việc thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 11/09/2021

Ngày hiệu lực: 11/09/2021

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiêp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021

Ngày ban hành: 11/09/2021

Ngày hiệu lực: 11/09/2021

V/v áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh

Ngày ban hành: 11/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v truyền thông “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới”

Ngày ban hành: 10/09/2021

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 09/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 09/09/2021

Ngày hiệu lực:

Ban hành Danh mục bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 09/09/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ea Súp

Ngày ban hành: 09/09/2021

Ngày hiệu lực: 09/09/2021

Về việc cho phép UBND huyện M’Drắk chuyển mục đích sử dụng 10.303,2m2 đất từ đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang 9.340,2m2 đất ở tại đô thị, 310,9m2 đất giao thông, 652,1m2 đất khu vui chơi, giải trí công cộng để thực hiện quy hoạch chi tiết điểm dân cư Tổ dân phố 3, thị trấn M’Drắk và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 09/09/2021

Ngày hiệu lực:

Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại buổi làm việc với huyện Krông Pắc

Ngày ban hành: 09/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 2087/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thông tin các tình nguyện viên đăng ký tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày hiệu lực:

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi làm việc với huyện Krông Búk ngày 01/9/2021

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày hiệu lực: 07/09/2021

Quyết định về việc ban hành kế hoạch xử lý tình huống khi dịch COVID-19 xảy ra tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày hiệu lực: 07/09/2021

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021

Ngày ban hành: 06/09/2021

Ngày hiệu lực:

Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 06/09/2021

Ngày hiệu lực: 06/09/2021

Thông báo kết luận của đồng chí H' Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 tỉnh tại buổi làm việc với huyện Cư Kuin về công tác phòng chống dịch

Ngày ban hành: 06/09/2021

Ngày hiệu lực: 06/09/2021

Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 30/8/2021

Ngày ban hành: 02/09/2021

Ngày hiệu lực:

V/v Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Ea H'leo

Ngày ban hành: 01/09/2021

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021

Ngày ban hành: 01/09/2021

Ngày hiệu lực:

Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 01/09/2021

Ngày hiệu lực: 01/09/2021

V/v triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày hiệu lực: 31/08/2021

V/v triển khai Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày hiệu lực: 31/08/2021

V/v triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày hiệu lực: 31/08/2021

V/v thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày hiệu lực: 31/08/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi,bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày hiệu lực: 31/08/2021

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày hiệu lực: 31/08/2021

V/v triển khai Thông tư số 73/2021/TT-BTC ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày hiệu lực: 30/08/2021

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày hiệu lực: 30/08/2021

V/v: Vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19

Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày hiệu lực: 27/08/2021

V/v triển khai Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thu thập, thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 01

Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày hiệu lực: 27/08/2021

triển khai Quyết định số 950/QĐ-HĐKTNN ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v đẩy mạnh công tác triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 HĐND tỉnh

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày hiệu lực:

Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày hiệu lực:

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 24/8/202

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v Áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Búk

Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh

Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 để huy động tập trung tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tiếp tục rà soát, hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cư Kuin (đợt 1)

Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày hiệu lực: 25/08/2021

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 24/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1587/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 24/08/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc triển khai Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 24/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1592/QĐ-BTC ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 24/08/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày ban hành: 24/08/2021

Ngày hiệu lực: 24/08/2021

V/v triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thử nghiệm thống kê, đo lường chỉ số kinh tế số

Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 HĐND tỉnh

Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v chuyển địa điểm trưng dụng Khu cách ly tập trungcủa tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày hiệu lực: 23/08/2021

V/v một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 20/08/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 20/08/2021

Ngày hiệu lực: 20/08/2021

Thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đảm bảo Y tế

Ngày ban hành: 20/08/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các Nghị quyết của Quốc hội

Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang