Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
17227 kết quả được tìm thấy
 
Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 20/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Kế hoạch số 148- KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 18/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 18/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 155/QĐ-BCT ngày 07/02/2020 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 18/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Công văn số 62/CV-UBATGTQG ngày 05/02/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày ban hành: 18/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 18/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Kế hoạch số 149- KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 18/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v đẩy mạnh tuyên truyền triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác cách ly phòng chống dịch nCoV

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác tiêm chủng

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

Triển khai Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 413/LĐTBXH-PCTNXH, ngày 07/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 – 2020)

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tuyên truyền Kế hoạch số 144-KH/TU về việc tổ chức thường niên Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2020

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tuyên truyền triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

Bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

Về việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án xây dựng phần mềm quản lý ngành hàng cà phê tỉnh

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

Về việc phê duyệt điều chỉnh diện tích tưới, biện pháp tưới để hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh (chưa có bản đồ giải thửa)

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật sau Tết Nguyên đán Canh Tý và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk thuê 2.437,1m2 đất tại thị xã Buôn Hồ để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực: 12/02/2020

Về việc thu hồi 1.017.274m2 đất tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An; giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Krông Pắc quản lý

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực: 12/02/2020

Về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đối với diện tích 1.970,3m2 đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực: 12/02/2020

Kết luận của đồng chí H' Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp ngày 12/02/2020

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực:

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực:

Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2020

Ngày ban hành: 11/02/2020

Ngày hiệu lực:

Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Ngày ban hành: 11/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác truyên truyền về kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 11/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV

Ngày ban hành: 10/02/2020

Ngày hiệu lực:

Tổng kết công tác dân vận năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/02/2020

Ngày ban hành: 07/02/2020

Ngày hiệu lực:

Ban hành đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 07/02/2020

Ngày hiệu lực: 07/02/2020

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (Giai đoạn 1) - Hạng mục bổ sung

Ngày ban hành: 07/02/2020

Ngày hiệu lực: 07/02/2020

V/v triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 06/02/2020

Ngày hiệu lực: 16/02/2020

V/v triển khai Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 06/02/2020

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Ngày ban hành: 06/02/2020

Ngày hiệu lực: 06/02/2020

Về việc công nhận lại các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Đắk Lắk đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Ngày ban hành: 06/02/2020

Ngày hiệu lực: 06/02/2020

Thành lập Cụm công nghiệp Hòa Sơn, huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 06/02/2020

Ngày hiệu lực: 06/02/2020

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích

Ngày ban hành: 05/02/2020

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 05/02/2020

Ngày hiệu lực: 05/02/2020

Về việc phê duyệt kết quả xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày ban hành: 05/02/2020

Ngày hiệu lực: 05/02/2020

Ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công từ cấp huyện trở lên

Ngày ban hành: 05/02/2020

Ngày hiệu lực: 05/02/2020

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

Ngày ban hành: 05/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá

Ngày ban hành: 04/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 04/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Ngày ban hành: 04/02/2020

Ngày hiệu lực:

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

Ngày ban hành: 04/02/2020

Ngày hiệu lực: 04/02/2020

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v bàn giao hồ Ea Chu Cáp về địa phương quản lý

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày hiệu lực:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh H' Yim Kđoh - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp ngày 03/02/2020

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày hiệu lực:

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2020

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày hiệu lực:

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 22/01/2020

Ngày hiệu lực: 22/01/2020

Kế hoạch tổ chức thường niên Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 22/01/2020

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này