Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
16808 kết quả được tìm thấy
 
Về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 3308/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 11/11/2019

Ngày hiệu lực: 11/11/2019

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát tái đàn trong chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 11/11/2019

Ngày hiệu lực:

Tổ chức Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày ban hành: 08/11/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 07/11/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 07/11/2019

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt quy hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành thuộc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 07/11/2019

Ngày hiệu lực: 07/11/2019

Về việc cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thuê 500,8m2 đất tại xã Ea Khal, huyện Ea H'leo và cho phép Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nói trên từ đất trồng cây hàng năm sang đất xây dựng công trình sự nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi nhánh liên huyện Ea H'leo - Krông Búk

Ngày ban hành: 07/11/2019

Ngày hiệu lực: 07/11/2019

Về việc cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thuê 500m2 đất tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar và cho phép Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nói trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình sự nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi nhánh liên huyện Ea Kar - M'Đrắk

Ngày ban hành: 07/11/2019

Ngày hiệu lực: 07/11/2019

Về việc giao 195.057,2m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Ân Phú để sử dụng vào mục đích thực hiện dưn án Khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An thuộc Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 07/11/2019

Ngày hiệu lực: 07/11/2019

Tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019

Ngày ban hành: 06/11/2019

Ngày hiệu lực:

V/v phối hợp với cơ quan thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân

Ngày ban hành: 01/11/2019

Ngày hiệu lực:

Tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 31/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã

Ngày ban hành: 31/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v rà soát nhu cầu cần được vận động tài trợ tại địa phương trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai

Ngày ban hành: 31/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Công văn số 1844/TTCP-CLKHTT ngày 16/10/2019 của Thanh tra Chính phủ

Ngày ban hành: 31/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 778/QĐ-UBDT ngày 23/10/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày ban hành: 31/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện hệ thống kê cấp 1 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr trên địa bàn huyện Ea Súp

Ngày ban hành: 30/10/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia huyện Buôn Đôn, khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày ban hành: 30/10/2019

Ngày hiệu lực: 30/10/2019

V/v cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v cung cấp thông tin truyền thông, quản bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 5370/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 7817/BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc giao 1.487,5m2 tại phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ cho Công an tỉnh Đắk Lắk để xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường Đoàn Kết

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực: 29/10/2019

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Hồ Buôn Tung; Hạng mục: Xử lý thấm đập đất và sửa chữa cống, xã Buôn Triết, huyện Lắk

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực: 29/10/2019

V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

Công điện về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ

Ngày ban hành: 29/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Hải quan

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông - Krông Pắc Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc; sân, cổng, tường rào

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày hiệu lực: 28/10/2019

V/v thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày ban hành: 25/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện các Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 25/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v giao rà soát, thống kê số lượng đơn vị hành chính và số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Ngày ban hành: 25/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Công văn số 1180/TGCP-PCTT, ngày 17/10/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày ban hành: 25/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày ban hành: 25/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v đôn đốc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 25/10/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 25/10/2019

Ngày hiệu lực: 25/10/2019

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 03 xã và 02 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột (DL01) thuộc Dự án "Phát triển hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" (PRI - CHP) - Hạng mục bổ sung

Ngày ban hành: 25/10/2019

Ngày hiệu lực: 25/10/2019

V/v triển khai Kế hoạch số 135-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 24/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham gia Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019

Ngày ban hành: 24/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tháng 10 năm 2019

Ngày ban hành: 24/10/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc thành lập Ban chỉ đạo lập QUy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 24/10/2019

Ngày hiệu lực: 24/10/2019

V/v triển khai văn bản của Trung ương

Ngày ban hành: 23/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án khung về quỹ gen

Ngày ban hành: 23/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 23/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 14/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 23/10/2019

Ngày hiệu lực:

Thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm

Ngày ban hành: 23/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v bổ sung kế hoạch liên kết đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày ban hành: 22/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 22/10/2019

Ngày hiệu lực:

Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 (mở rộng)

Ngày ban hành: 22/10/2019

Ngày hiệu lực: 18/10/2019

V/v chấn chỉnh công tác tổng hợp, báo cáo số liệu dịch bệnh

Ngày ban hành: 21/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 3879/QĐ-BNN-KH, ngày 09/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 21/10/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc thu hồi 24.058,7m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk; giao cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý

Ngày ban hành: 21/10/2019

Ngày hiệu lực: 21/10/2019

V/v đầu tư dự án Xây dựng mới Cầu Cây Sung (Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc Tỉnh lộ 1

Ngày ban hành: 18/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019

Ngày ban hành: 18/10/2019

Ngày hiệu lực:

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 1

Ngày ban hành: 18/10/2019

Ngày hiệu lực: 18/10/2019

V/v tổng hợp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất

Ngày ban hành: 17/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày ban hành: 17/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tổng hợp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2014 - 2018 cho WTO

Ngày ban hành: 17/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2019

Ngày ban hành: 17/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v kết quả rà soát danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được

Ngày ban hành: 17/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc cấp tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông

Ngày ban hành: 17/10/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế, hạng mục: Sửa chữa công trình cấp nước, vệ sinh Trạm Y tế xã Cư Huê, Ea Tih, Cư Yang, huyện Ea Kar

Ngày ban hành: 17/10/2019

Ngày hiệu lực: 17/10/2019

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế, hạng mục: Sửa chữa công trình cấp nước, vệ sinh Trạm Y tế xã Cư Êwi, Ea Ktur, huyện Cư Kuin

Ngày ban hành: 17/10/2019

Ngày hiệu lực: 17/10/2019

V/v thực hiện Công văn số 484/CP-KGVX ngày 14/10/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 16/10/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày ban hành: 16/10/2019

Ngày hiệu lực: 16/10/2019

V/v triển khai Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 16/10/2019

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này