Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
17874 kết quả được tìm thấy
 
V/v triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày ban hành: 01/07/2020

Ngày hiệu lực:

Kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tƣ công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (tính đến ngày 15/6/2020)

Ngày ban hành: 01/07/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thuê 19.617,5m2 đất tại các xã Ia Lốp, Ia J’lơi, Ea Rốk, huyện Ea Súp và cho phép Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 4 - Hạng mục đường dây 500kV

Ngày ban hành: 01/07/2020

Ngày hiệu lực: 01/07/2020

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xét chuyển viên chức sang công chức

Ngày ban hành: 01/07/2020

Ngày hiệu lực: 01/07/2020

V/v triển khai Công văn số 4906/VPCP-KSTT ngày 18/6/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực:

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.247,7 m2 đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp và giao diện tích đất nêu trên cho Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2020

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"

Ngày ban hành: 29/06/2020

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày ban hành: 26/06/2020

Ngày hiệu lực: 26/06/2020

V /v thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày ban hành: 26/06/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc công nhận công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh

Ngày ban hành: 26/06/2020

Ngày hiệu lực: 26/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 25/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không

Ngày ban hành: 25/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 25/06/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

Ngày ban hành: 25/06/2020

Ngày hiệu lực: 25/06/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

Ngày ban hành: 25/06/2020

Ngày hiệu lực: 25/06/2020

V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v cơ cấu tổ chức và thời gian xây dựng văn bản QPPL của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực:

Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực:

Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực:

Tổ chức Hội nghị khoa học xây dựng "Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030"

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực:

Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Tổ chức Cuộc vận động Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực: 24/06/2020

bổ sung thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực: 24/06/2020

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 2), Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực: 24/06/2020

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực: 24/06/2020

Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức Cuộc vận động Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực: 24/06/2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày hiệu lực: 23/06/2020

Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày hiệu lực:

Đánh giá kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày hiệu lực:

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v đính chính phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ- UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện các nội dung liên quan về xây dựng Chính quyền điện tử

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 12/6/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực:

Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực:

Ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực: 22/06/2020

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực: 22/06/2020

V/v phê duyệt mua sắm tài sản công là thiết bị tường lửa bảo mật ứng dụng (Firewall Aplication)

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực: 22/06/2020

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối các chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày hiệu lực: 22/06/2020

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại phiên họp thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày hiệu lực:

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong 06 tháng đầu năm 2020

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện thí điểm báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v rà soát nội dung liên quan đến dự thảo văn bản QPPL do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 18/06/2020

V/v tăng cường sử dụng hệ thống iGate trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 18/06/2020

V/v tổ chức triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân hàng tháng trong thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực:

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 18/06/2020

Về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Họ đạo Phước An đối với diện tích 1.334,2 m 2 đất thuộc thửa đất số 544, tờ bản đồ địa chính số 04 tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 18/06/2020

Về việc cho phép UBND huyện Krông Ana chuyển mục đích sử dụng 79.000,5 m 2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị và đất giao thông để xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 18/06/2020

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 18/06/2020

Về việc phê duyệt bổ sung danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 18/06/2020

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea H’leo

Ngày ban hành: 18/06/2020

Ngày hiệu lực: 18/06/2020

V/v triển khai Công văn số 4680/VPCP-KSTT ngày 11/6/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Công văn số 700/UBND-NC

Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày hiệu lực:

Điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc phân công soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v khẩn trương hoàn thành việc thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại tiểu khu 267, 268 xã Ea Bung, huyện Ea Súp

Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 65/NĐ-CP, ngày 10/6/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực: 16/06/2020

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực: 16/06/2020

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 63/2020/NĐ-CP, ngày 08/6/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 15/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 774/QĐ-TTg, ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 15/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông báo số 201/TB- VPCP ngày 09/6/2020 và Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng chính phủ

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực:

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực: 12/06/2020

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này