Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
18177 kết quả được tìm thấy
 
V/v thực hiện Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/09/2020

Ngày hiệu lực: 17/09/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 17/09/2020

Ngày hiệu lực: 17/09/2020

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới của tỉnh

Ngày ban hành: 17/09/2020

Ngày hiệu lực: 17/09/2020

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 17/09/2020

Ngày hiệu lực: 17/09/2020

V/v triển khai văn bản của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 16/09/2020

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm ứng dụng tiến Bộ Khoa học và Công nghệ học và Công nghệ năm 2020

Ngày ban hành: 16/09/2020

Ngày hiệu lực: 16/09/2020

Về việc thu hồi bổ sung 719,3m 2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH An Thái; giao diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý

Ngày ban hành: 16/09/2020

Ngày hiệu lực: 16/09/2020

Về việc thu hồi 3.698,1 m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột do Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý; cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Anh Long thuê diện tích nêu trên để sử dụng vào mục đích dự án Khu vui chơi giải trí và dịch vụ thể thao Anh Long

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày hiệu lực: 15/09/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày hiệu lực: 15/09/2020

Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 14/09/2020

Ngày hiệu lực: 14/09/2020

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI của tỉnh tại cuộc họp ngày 08/9/2020

Ngày ban hành: 11/09/2020

Ngày hiệu lực:

Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 11/09/2020

Ngày hiệu lực: 11/09/2020

V/v thực hiện Thông tư số 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 11/09/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc giao 30,0m 2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk và cho phép Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị dân cư Km7 thuộc Khu đô thị Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1)

Ngày ban hành: 11/09/2020

Ngày hiệu lực: 11/09/2020

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại cuộc họp chuyên đề xây dựng cơ bản tháng 9/2020

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v gỡ bỏ hạn chế về việc tập trung đông người trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 06/2020/TT- BVHTTDL ngày 08/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 09/09/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường trung học phổ thông Lắk đối với diện tích 14.942,2m 2 đất tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 09/09/2020

Ngày hiệu lực: 09/09/2020

V/v giao cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác của các cơ quan, đơn vị

Ngày ban hành: 09/09/2020

Ngày hiệu lực: 09/09/2020

Ban hành Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai – Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 09/09/2020

Ngày hiệu lực:

v/v dừng Kế hoạch đón công dân của tỉnh Đắk Lắk từ thành phố Đà Nẵng trở về

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực: 07/09/2020

V/v triển khai Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Thông tư số 25/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2030

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực: 07/09/2020

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực: 07/09/2020

Về việc cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng 4.078,3m 2 đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực: 07/09/2020

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật

Ngày ban hành: 07/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tiếp nhận, cách ly lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh

Ngày ban hành: 05/09/2020

Ngày hiệu lực:

Tiếp nhận, đón công dân của tỉnh Đắk Lắk từ thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 05/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Thông tư số 24/2020/TT- BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 04/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng chính phủ

Ngày ban hành: 04/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 04/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 04/09/2020

Ngày hiệu lực:

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 04/09/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng 5.194,3 m 2 đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông từ đất trồng cây lâu năm sang đất công trình năng lượng và cho Công ty Điện lực Đắk Lắk - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Trung thuê diện tích nêu trên để sử dụng vào mục đích xây dựng trạm 110kV Krông Bông và đấu nối

Ngày ban hành: 04/09/2020

Ngày hiệu lực: 04/09/2020

Về việc bổ sung thêm định mức trang bị và hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung

Ngày ban hành: 04/09/2020

Ngày hiệu lực: 04/09/2020

V/v tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” của 02 huyện Ea Kar và Ea Súp

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v đề nghị tham mưu quản lý các trường hợp từ Đà Nẵng trở về

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v hỗ trợ đưa công dân của tỉnh Đắk Lắk từ thành phố Đà Nẵng trở về

Ngày ban hành: 02/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 01/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 01/09/2020

Ngày hiệu lực:

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX năm 2021 - 2022

Ngày ban hành: 01/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 05/2020/TT- BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 01/09/2020

Ngày hiệu lực: 01/09/2020

V/v đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ngày ban hành: 01/09/2020

Ngày hiệu lực: 01/09/2020

Điều chỉnh, thay thế một số nội dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày ban hành: 01/09/2020

Ngày hiệu lực: 01/09/2020

V/v triển khai Quyết định số 1294/QĐ-TTg, ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày hiệu lực:

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày hiệu lực: 31/08/2020

Về việc cho Công ty TNHH Thành Trung thuê 24.011,0m 2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột và cho phép chuyển mục đích sử dụng 24.011,0m 2 đất nêu trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Trung tâm trưng bày - kinh doanh và dịch vụ bảo hành xe ô tô Thaco

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày hiệu lực: 31/08/2020

Về việc cho Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Cư Dliê M’nông thuê 1.170,4m 2 đất tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar và cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Cư Dliê M’nông chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc kết hợp nhà kho, sân phơi

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày hiệu lực: 31/08/2020

Về việc cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tâm Tình thuê 4.949,7m 2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana và cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng 4.949,7 m 2 đất nêu trên từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao) để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu thể dục thể thao Tâm Tình

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày hiệu lực: 31/08/2020

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày hiệu lực: 31/08/2020

Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc thu hồi 298,4m 2 đất tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng; giao 298,4m 2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày hiệu lực: 28/08/2020

Về việc cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Phê Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với 198,5 m 2 đất tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Văn phòng làm việc)

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày hiệu lực: 28/08/2020

Về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày hiệu lực: 28/08/2020

V/v triển khai Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 09/8/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 27/08/2020

Ngày hiệu lực:

V/v Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 27/08/2020

Ngày hiệu lực: 27/08/2020

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày ban hành: 27/08/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh

Ngày ban hành: 27/08/2020

Ngày hiệu lực: 27/08/2020

V/v tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc cho phép Công ty TNHH MTV xây dựng Thanh Tuấn chuyển mục đích sử dụng 39.137 m2 đất tại xã Ea M'Nang, huyện Cư M'gar từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Công ty thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày hiệu lực: 26/08/2020

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày hiệu lực: 26/08/2020

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020, Gói thầu số 23: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trung tâm: Huyết học truyền máu; Giám định Y khoa; Da Liễu; Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm, thực phẩm

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày hiệu lực: 26/08/2020

V/v điều chỉnh thời gian và giao chỉ tiêu số lượng ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày hiệu lực: 26/08/2020

Về việc thu hồi 55.262,8m 2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (trước đây là Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk - Nông trường Cao su 30/4); giao 55.262,8m 2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày hiệu lực: 26/08/2020

V/v triển khai Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 25/08/2020

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này